SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

  • secretariat@pneumobacau.ro
  • +40-234-510072
  • str. Oituz nr. 72, cod 600252, Bacau
Comitetul Director
al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
are în componență următoarele persoane:


Manager


Farm. Pârâianu Mădălin


Director Financiar contabil


Ec. Ungureanu Alina
Sus