SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

  • secretariat@pneumobacau.ro
  • +40-234-510072
  • str. Oituz nr. 72, cod 600252, Bacau

PROIECT:
Formarea cadrelor medicale implicate in implementarea programului prioritar de sanatate Tuberculoza (cod MY SMIS 108017)Servicii de furnizare masa, cazare pentru cursurile de formare profesionala organizate in regiunile N-E, S-E, S-V Oltenia si Bucuresti Ilfov;PROIECT:
Formarea cadrelor medicale implicate in implementarea programului prioritar de sanatate Tuberculoza (cod MY SMIS 108017)Documentatie pentru extern;
Sus