SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

  • secretariat@pneumobacau.ro
  • +40-234-510072
  • str. Oituz nr. 72, cod 600252, Bacau
About

Regulament intern

Regulament aprobat în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, Anexa 1, art.5, pct.15

About

Regulament de organizare și funcţionare

Regulament aprobat în conformitate cu dispoziţiile Ordinului MS nr. 1384/2010 – Anexa nr. 1, art.5 (4), pct. 1. de către managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

About

Regulament al Consiliului de administraţie

Consiliul de administraţie este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările și completările ulterioare.

Sus